ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk
tel. 58 305-81-99, fax 58 320-38-67, e-mail: post@intermundia.pl

Personalutleie

Utleie av arbeidskraft er en fleksibel mate a oke bedriftens kapasitet pa. Den type ansettelse har i mange ar vart popular i skandinaviske firmaer pa grunn av den er en trygg, bekvem og rimelig losning av personalproblemer. Den kan gjelde bade midlertidig styrkning av mannskapet og forberedelse til fastansettelse, ettersom innleie kan fungere som proveperiode.

Intermundia har levert bemanningstjenester innen diverse fagomrader til en del firmaer rundt hele Norge. Poenget har alltid vart a formidle arbeidere med nodvendig kompetanse til avtalt sted og tid slik at vare samarbeidspartnere kan sette i gang med sine egne prosjekter presist nar de trenger.

Den samme losningen vil vi tilby for ditt firma.

Dersom du har behov for styrkning av arbeidsstokken, star vi gjerne til tjeneste med a finne og levere et ubegrenset antall motiverte og effektive arbeidere som skal la ditt firma takle store utfordringer uten at du trenger a ga gjennom tungvinte formaliteter knyttet til ansettelsesprosessen. Vi tar pa oss alt papirarbeidet, lonnsutbetalinger samt betaling av skatter og avgifter. Hver arbeider har gyldig legeattest og HMS-opplaring slik at en stilles til din disposisjon klar for arbeidet. Ingen skjulte kostnader – den avtalte timeprisen er alt det koster a bruke arbeidere fra Intermundia. Vi kan forsikre deg om at vart tilbud vil vare lavere enn direkt ansettelse og tilbud fra andre firmaer!

Ta kontakt i oss dersom du onsker a:
  • fa midlertidig eller permanent okning av din kapasitet
  • redusere kostnader av arbeidet
  • ha en fleksibel ordning av din arbeidsstokk
  • effekrivisere driften og arbeidstiden
  • slippe a beregne overtid og avspaseringer

La oss finne en passende losning for deg og ditt firma!
Søk online