ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk
tel. 58 305-81-99, fax 58 320-38-67, e-mail: post@intermundia.pl
For arbeidsgiver:


For arbeidstaker:


Troverdighet, fleksibilitet, optimalisering

Intermundia har et bredt organisert nettverk av firmaer i Polen og i regionen for ovrig og kan etablere samarbeid mellom ditt firma og firmaer i Finland, Sverige, Norge og Slovakia. Enten det gjelder utleie av arbeidskraft eller en underentreprise, er Intermundia ditt svar hvis du leter etter kompetanse og kvalitet. Vi kan bista i alle sider ved din forretningsvirksomhet. 
Søk online
Intermundia er et norsk-polsk bemanningsselskap stiftet i 2002. Vi er registrert bade i Bronnoysundregistrene (siden 2004,Organisasjonsnummer 987 001 720) og i Arbeidstilsynet, som betyr at vi er godkjent av alle relevante norske myndighetene.

Siden var stiftelse har vi forsokt a vare en ansvarsbevisst arbeidsgiver og en tillitsfull partner for dem som vi samarbeidet med. Gjennom arene har vi utarbeidet en rekke trygge og allsidig porfitable samarbeidsmater tilpasset til behov og krav av vare kunder. Det a sette en arbeider i fokus har fort til at vi i dag kan fa de beste kandidatene pa det polske markedet og tilby deres tjenester til vare norske og skandinaviske samarbeidspartnere.

Det som startet som et lite firma fungerende pa hjemmemarkedet har vokst til et veletablert selskap som har betjent kunder i Norge, Finland og Polen. Vi har deltatt i mange diverse, spennende projekter innenfor forskjellige fagomrader – fra skipsbygging og stalkonstruksjoner gjennom entreprenorvirksomhet til jorbruk og kjottproduksjon. Hver gang klarte vi a oppfylle spesielle krav av vare kunder. Ellers ville Intermundia ikke bli en underleverandor for norske bemanningsselskaper, hvor – i visse omrader -vi fungerer som hovedpartner. Disse standartene benytter vi oss av ved samarbeid med polske firmaer, som gir frukt i form av stadig sterkere posisjon pa det voksende polske merkedet av bemanningstjenester. Den erfaringen vi har fatt i lopet av arene er en sterk fundament vi bygger samarbeid med vare kunder pa.

Intermundia holder til i Gdańsk – en by som ikke en gang var midt i den moderne historiens viktigste hendelser – her begynte den andre verdenskrig, her startet ogsa Solidarność sin virksomhet. Den var den forste frie fagforeningen, med Lech Wałęsa som sin leder, som var det forste leddet i kommunismens fall i hele Europa. I dag Gdańsk forblir den storste byen i Nord-Polen og et av landets storste og viktigste industriomrader. Det er ogsa ofte den siste holdeplassen for reisende til Norden. Dette er derfor helt naturlig for oss a vende mot Norge!

Vi tilbyr et bredt spekter av dyktige arbeidere innen diverse mekaniske fag:
 • Sveisere (diverse metoder)
 • Platearbeidere
 • Montorer
 • CNC-operatorer
 • Skipsbyggere
 • Sandblasere
 • Mekanikere
 • Snekkere
 • Malere
 • Tomrere
 • Elektrikere
 • Betongarbeidere
 • Og mange andre!